2009 - Διάλογοι με την Αρχαιότητα 2005 - Δημήτρια 2003 - Ποσειδωνία Σύρου
2000 - Αέναον 1995 - Institut Francais 1994 - Jean Monnet
1992 - British Council 1990 - Ειρμός 1987 - British Council
1985 - Πανσέληνος 1983 - HR Gallerie 1982 - Κοχλίας
1980 - Ζυγός 1979 -Ζυγός